سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شهر حدیث
ستیز ، تدبیر را باطل کند . [نهج البلاغه]