سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
mp3 player شوکر
شتابزدگی را واگذار و در حجّت بیندیش و خود را از پریشان گویی نگاه دار، تا از لغزش ایمن بمانی . [امام علی علیه السلام]