سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
خداوند، انگشت نما شدن در عبادت و انگشت نماشدن در برابر مردم را ناخوش می دارد . [امام رضا علیه السلام]